Opleiding: 
"Praktische pubercoach opleiding"

Een online opleiding (met optionele praktijkdag op onze trainingslocatie) voor leraren, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers en andere professionals die met pubers werken.

Centrum Tea Adema

Opleiding: 
"Praktische pubercoach opleiding"

Een online opleiding (met optionele praktijkdag op onze trainingslocatie) voor leraren, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers en andere professionals die met pubers werken.

Centrum Tea Adema
Werken met Pubers:  mooi, maar niet altijd makkelijk

Pubers zijn speciaal. Het is schitterend om ze als leraar, begeleider of coach een stap verder te helpen, en ze te ondersteunen bij de sores die horen bij hun levensfase.

Maar eerlijk is eerlijk: makkelijk is anders, want...

 • Als je denkt dat je ze begrijpt, zit je er weer helemaal naast
 • Als je denkt duidelijke afspraken te hebben gemaakt, weten zij nergens van
 • Als je denkt dat je aansluiting hebt, spreken zij ineens letterlijk een andere taal
 • Als je denkt dat een incident is opgelost, schieten ze weer in een nieuwe crisis
 • Als je denkt dat je iets goeds hebt gedaan, vertrekken ze met rollende ogen

Je wordt doodmoe van de hoge toppen en diepe dalen...

...die er zijn en de talloze, steeds weer andere scenario's over wat zij denken dat anderen denken over hen en wat zij denken over anderen.

De ene dag ben je de beste aller tijden en de volgende dag vinden ze je helemaal niks. En ook zelf denk je de ene dag een modelpuber voor je te hebben -  en zou je die de volgende keer het liefst buiten de deur zetten.

Je wordt soms doodmoe van alle ja-maren, maar merkt later dat ze toch braaf je suggesties hebben opgevolgd. Of juist niet, en dan zitten ze weer met de gebakken peren van hun onverstandige en impulsieve acties.

Kortom: je kunt je alles voorstellen bij de radeloosheid van hun ouders, de totale machteloosheid die zij ervaren en het gevoel dat ze hun kind helemaal kwijt zijn.

Als professional wil je pubers
- en hun ouders - helpen

Dat doe je al, in je dagelijkse praktijk als leraar, coach of hulpverlener. Vaak op gevoel en ervaring, en vaak is dat ook het juiste.

Maar soms kom je een puber tegen die je voor uitdagingen stelt, je op de proef stelt. Dan zou je graag meer praktische tools tot je beschikking hebben om het verschil te maken en een oplossing te vinden.


Zou het niet mooi zijn als:

 • Je gereedschappen zou hebben om beter met pubers te kunnen omgaan?
 • Je met veel meer gemak en voldoening met pubers zou werken?
 • Je je niet meer hoeft af te vragen of je het wel goed aangepakt hebt?
 • check
  Je weet hoe je een moeilijke situatie moeiteloos kunt oppakken?
 • check
  Je steeds de juiste vragen kunt stellen en de juiste interventie weet te initiëren?


Waarschijnlijk heb je je al verdiept in de materie, gezocht naar antwoorden. En er is ook heel veel informatie beschikbaar, want over pubers wordt veel geschreven. Maar bijna nergens vind je echt praktische informatie om pubers en hun ouders gericht te ondersteunen.

Het blijft steken bij theorie en leesvoer - je vindt simpelweg niet de tools die je nodig hebt voor alle verschillende situaties met pubers waar je in je werk mee te maken hebt.


Daarom heb ik de Praktische Pubercoach Opleiding ontwikkeld

Want het is hoog tijd voor een opleiding die specifiek gericht is op de begeleiding en coaching van pubers. Een opleiding die ervoor zorgt dat jij:

 • Echt begrijpt hoe het zit wanneer pubers moeilijkheden ervaren
 • Weet en begrijpt waarom ze dan doen wat ze doen
 • Leert hoe jij het beste met hen kunt omgaan als ze het zo moeilijk hebben
 • Ontdekt hoe jij pubers op de best mogelijke manier helpt problemen te overwinnen

De Praktische Pubercoach Opleiding geeft je de tools
om iedere hulpvraag 
te coachen die een puber
kan hebben. 
Want pubercoaching
is een vak - én het is te leren!

"Aan de slag met pubers…..

"Een geweldige uitdaging, maar zeer zeker ook een geweldige voldoening geeft het raken van de juiste snaren bij pubers. In deze tijd waarin er zoveel verlangd wordt van deze leeftijdsgroep is het lastig om met de juiste tips en trucs aan de slag te gaan. Tea biedt met haar ervaring en praktische handvatten juist voor deze doelgroep, die zich niet of moeilijk begrepen voelt, oplossingen die direct in de praktijk uitgevoerd kunnen worden en waardoor ook meteen ervaren wordt, wat het je als puber oplevert om deze tips en trucs in te zetten.


Een aantal jaren geleden kreeg ik per toeval de tip om eens op de website van Tea te kijken….. dit was nu precies waarnaar ik op zoek was, een mensen mens met een mega expertise in het helpen en begeleiden van kinderen. Iemand uit de praktijk die haar ervaringen wil delen om zoveel mogelijk kinderen (en hun ouders) met hulpvragen te kunnen helpen.

Ik was op zoek naar handvatten voor het begeleiden van met name pubers. De speciaal op pubers gerichte trainingen zijn dan ook een prachtige aanvulling op het al bestaande aanbod van de trainingen van Tea. De online trainingen zijn net als de live dagen, praktisch, overzichtelijk, heel uitgebreid en meteen inzetbaar!


Met de “Tea” manier van werken voelen pubers zich begrepen en worden zij vooral ook uitgedaagd om met de tips en trucs te experimenteren en te ervaren wat het hem of haar op kan leveren

“Fijn dat je mij echt begrijpt,” is een uitspraak waar ik steeds opnieuw weer heel blij van wordt. En hoe mooi is het, als je steeds weer mag ervaren dat de werkwijze die Tea aanreikt, echt werkt en er een tevreden puber, vol goede moed en zelfvertrouwen zijn toekomst in stapt."


Mandy ~

Met deze opleiding:

 • Sta je nooit meer met de mond vol tanden en voel je je nooit meer tekortschieten
 • Weet je altijd hoe je verder kunt, welke hulpvraag er ook gaat komen
 • Leer je een stap voor stap aanpak als solide basis voor je coaching
 • Kun je voor iedere hulpvraag een keuze maken uit verschillende interventies

Ruim 40 lessen, 100% gericht op de praktijk 

De opleiding is opgebouwd vanuit vrijwel alle hulpvragen die pubers kunnen hebben. Je leert hoe je problemen kunt herkennen en interpreteren, en hoe je vandaaruit de juiste hulp en ondersteuning kunt bieden.

Géén theoretische verhalen, maar praktisch toepasbare kennis en tips, gericht op hulpvragen en interventies die je per hulpvraag kunt inzetten, de leerdoelen die nodig zijn en de vragen die je kunt stellen.

De Praktische Pubercoach Opleiding omvat ruim 40 lessen over alle onderwerpen die je nodig hebt om een puber te helpen, zodat hij zelfstandig verder kan met meer gedragsmogelijkheden om zijn problemen aan te pakken.


De lessen zijn onderverdeeld in de volgende modules:

De ontwikkeling van pubers en de leeruitdagingen

De rol van ouders en hoe je met hen kunt samenwerken

Je rol en taak als coach van pubers

De voorwaarden, inhoud en stappen voor een goede coachingsessie

Verschillende types pubergedrag en de aanpak die nodig is voor succes

Het belang van leerdoelen en hoe je tot een leerdoel komt

Het belang van interventies en het kiezen van de juiste interventies

Het afronden van een coachingtraject

EXTRA: Iedere les bevat uitgewerkte praktijkvoorbeelden van een sessie


Iedere denkbare hulpvraag komt aan bod

In de opleiding behandelen we de coaching bij hulpvragen over onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Angst
 • Faalangst
 • Weerbaarheid
 • check
  Boosheid
 • check
  Agressie
 • check
  Hooggevoeligheid
 • check
  Groepsdruk
 • check
  Eenzaamheid
 • check
  Vriendschappen
 • check
  Verdriet
 • check
  Teveel meegemaakt hebben
 • check
  Middelen gebruik
 • Mediagebruik
 • Gamen
 • Zelfmoordgedachten
 • check
  Pesten en gepest worden
 • check
  Rouw
 • check
  Verlies
 • check
  Echtscheiding
 • check
  Onzekerheid
 • check
  Wantrouwen
 • check
  Seksualiteit
 • check
  Leren
 • check
  Zelfredzaamheid

... en andere gerelateerde hulpvragen.

Voor iedere beschreven hulpvraag is de kern en essentie uitgewerkt en zijn gerelateerde hulpvragen aangegeven zodat je ook daarmee kunt werken.

Ook is voor iedere hulpvraag een vragenset geformuleerd, zodat je altijd de juiste vragen bij de hand hebt en zeker weet dat je de goede informatie ontvangt.

Daarnaast kun je voor iedere hulpvraag een plan van aanpak invullen met de ontvangen informatie. Zo bereid je gesprekken of coachingsessies tot in detail voor en weet je precies wat te doen. Een handig werkblad helpt je om focus te houden tijdens de coaching.

Iedere denkbare hulpvraag komt aan bod

In de opleiding behandelen we de coaching bij hulpvragen over onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Angst
 • Faalangst
 • Weerbaarheid
 • check
  Boosheid
 • check
  Agressie
 • check
  Hooggevoeligheid
 • check
  Groepsdruk
 • check
  Eenzaamheid
 • check
  Vriendschappen
 • check
  Verdriet
 • check
  Teveel meegemaakt hebben
 • check
  Middelen gebruik
 • Mediagebruik
 • Gamen
 • Zelfmoordgedachten
 • check
  Pesten en gepest worden
 • check
  Rouw
 • check
  Verlies
 • check
  Echtscheiding
 • check
  Onzekerheid
 • check
  Wantrouwen
 • check
  Seksualiteit
 • check
  Leren
 • check
  Zelfraadzaamheid

... en andere gerelateerde hulpvragen.

Voor iedere beschreven hulpvraag is de kern en essentie uitgewerkt en zijn gerelateerde hulpvragen aangegeven zodat je ook daarmee kunt werken.

Ook is voor iedere hulpvraag een vragenset geformuleerd, zodat je altijd de juiste vragen bij de hand hebt en zeker weet dat je de goede informatie ontvangt.

Daarnaast kun je voor iedere hulpvraag een plan van aanpak invullen met de ontvangen informatie. Zo bereid je gesprekken of coachingsessies tot in detail voor en weet je precies wat te doen. Een handig werkblad helpt je om focus te houden tijdens de coaching.


Routes en handvatten voor elk traject, elke situatie, elke interventie

Je leert je hoe je een coachtraject start en hoe je je coachingsessies inricht. Na afloop van de opleiding ben je in staat om in alle gevallen de juiste stappen te zetten: het is voor jou in een mum van tijd helder welk traject je kunt gaan volgen met de puber en zijn hulpvraag.

Je start met een gedegen voorbereiding en hebt de grote lijnen die je moet volgen duidelijk in kaart gebracht. Je weet welke acties er nodig zijn op welk moment, je ontdekt wat de essentie is van iedere hulpvraag en wat gerelateerde hulpvragen zijn die nog uit de hoge hoed kunnen komen.

Ook leer je hoe je om moet gaan met verschillende types pubers die zichzelf verbergen achter lastig gedrag, zoals de onverschillige puber, de boze puber, de depressieve puber, de klagende puber en nog meer veel voorkomend gedrag dat de voortgang en de omgang stagneert.

Uiteraard komt de rol van ouders ook aan bod en leer je hoe je met hen kunt samenwerken in het belang van de puber. Je eigen rol als coach is heel relevant, want zodra jij zelf in een ouderrol terecht komt kun je het vergeten bij een puber.


Voor wie is deze opleiding?

De Praktische Pubercoach Opleiding is er voor allerlei soorten professionals die frequent of zelfs dagelijks met pubers werken. Dan hebben we het natuurlijk over kinder- en pubercoaches, maar net zo zeer over leraren, begeleiders, hulpverleners, maatschappelijk werkers en andere professionals.


De vaardigheden en kennis uit Praktische Pubercoach Opleiding kun je toepassen in geplande coachingsessies en coachingtrajecten, maar is – juist! – net zo waardevol en nuttig in dagelijkse communicatie en omgang met pubers.


Ook de al eerder genoemde aandacht voor de rol van ouders maakt geeft jou als professional de tools en skills om iedere dag weer vanuit rust en zelfvertrouwen je werk te doen.

""Ruim 30 jaar sta ik voor de klas en ik heb al heel veel bijscholingen gevolgd. Bij Tea heb ik voor het eerst dat ik na afloop van een opleiding echt aan de slag kan met de lesstof en heb ik echt het gevoel dat ik wat geleerd heb. Je merkt aan alles dat zij zelf vanuit de praktijk komt en deze door en door kent. Door de vele voorbeelden die ze vertelt, blijft de lesstof ook echt hangen.
Ik word heel blij van haar nuchtere en mooie manier van werken."


 ~ Monique ~

Praktische informatie: Hoe werkt deze opleiding?

De Praktische Pubercoach Opleiding is een online opleiding.
Dat houdt in dat je...

 • ... toegang krijgt tot een online leeromgeving met alle lesstof en materialen
 • ... op elk gewenst moment kunt starten aan deze opleiding
 • ... in je eigen tempo en tijd ku​​​​nt werken, wanneer het jou uitkomt

In de leeromgeving van de Praktische Pubercoach Opleiding vind je:

 • Ruim 40 lessen, helder en laagdrempelig geschreven
 • ​Veel video's ter ondersteuning van de geschreven lesstof
 • Talrijke illustratieve praktijkvoorbeelden
 • Werkbladen die je kunt downloaden voor gebruik in je dagelijkse praktijk

Je houdt bovendien toegang tot de online leeromgeving. Daarmee beschik je ook ná de opleiding over een uniek naslagwerk: je eigen databank vol praktische, direct toepasbare informatie en tools waar je altijd weer op kunt terugvallen.

Je kunt de gebruiksvriendelijke online leeromgeving benaderen via iedere PC of laptop met internetverbinding, maar ook op je tablet of zelfs je mobiele telefoon als je dat zou willen. Zo heb je altijd en overal toegang tot de lesstof en coachingtools: of je nu achter je bureau een coachingsessie wilt voorbereiden of 's avonds op de bank nog even een paar video's wilt bekijken op je iPad.

De aangeboden lesstof is honderden keren in de praktijk bewezen en geeft je de zekerheid van een stap voor stap aanpak, zodat je niets kunt vergeten en alle belangrijke zaken aandacht geeft.

De opleiding is zo opgezet dat je gemakkelijk aan de slag kunt met iedere hulpvraag van pubers en hun ouders die bij je komen. Geen gedoe en rompslomp, maar een simpele, to the point en een praktische en nuchtere aanpak.

Coaching Materialen

Facebook-groep voor ondersteuning en klankborden

Bij de Praktische Pubercoach Opleiding hoort ook een speciale, besloten Facebook-groep,
alleen voor deelnemers aan de opleiding. Hier kun je terecht om te klankborden en ervaringen uit te wisselen met collega's, maar ook met je vragen over de opleiding. Je krijgt altijd snel een reactie.

Ondersteuning Online
Coaching Materialen

Facebook-groep voor ondersteuning en klankborden

Bij de Praktische Pubercoach Opleiding hoort ook een speciale, besloten Facebook-groep,
alleen voor deelnemers aan de opleiding. Hier kun je terecht om te klankborden en ervaringen uit te wisselen met collega's, maar ook met je vragen over de opleiding. Je krijgt altijd snel een reactie.

Ondersteuning Online

Optioneel:    Praktijkdag op onze trainingslocatie

Het grote voordeel van de Praktische Pubercoach Opleiding is dat je er direct mee aan de slag kunt, omdat het een online opleiding is. In tegenstelling tot veel van onze andere opleidingen heb je hier dus niet te maken met een wachtlijst.

De volledigheid, structuur en overzichtelijkheid van de lesstof, maar ook de afwisseling daarin (praktijkvoorbeelden, video's, downloads die je in je eigen praktijk kunt gebruiken) maken dat je de online opleiding met plezier zult doorlopen.

In de Facebook-groep kun je daarnaast contact zoeken met collega's in het veld en natuurlijk met ons, als je vragen hebt over de opleiding.

Heb je het idee dat je de lesstof toch ook graag in de praktijk oefent, dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan de live praktijkdag op vrijdag 13 september 2019 in Burgum bij Centrum Tea Adema.

Tijdens deze dag nemen we alle stappen voor geslaagde coaching één voor één door en oefenen we met de meest voorkomende hulpvragen. Omdat je al hebt kunnen oefenen met de aangeboden lesstof kun je deze dag effectief oefenen met je vragen die er nog ​over blijven.

Centrum Tea Adema


Optioneel:    Praktijkdag op onze trainingslocatie

Het grote voordeel van de Praktische Pubercoach Opleiding is dat je er direct mee aan de slag kunt, omdat het een online opleiding is. In tegenstelling tot veel van onze andere opleidingen heb je hier dus niet te maken met een wachtlijst.

De volledigheid, structuur en overzichtelijkheid van de lesstof, maar ook de afwisseling daarin (praktijkvoorbeelden, video's, downloads die je in je eigen praktijk kunt gebruiken) maken dat je de online opleiding met plezier zult doorlopen.

In de Facebook-groep kun je daarnaast contact zoeken met collega's in het veld en natuurlijk met ons, als je vragen hebt over de opleiding.

Heb je het idee dat je de lesstof toch ook graag in de praktijk oefent, dan kun je ervoor kiezen mee te doen aan de live praktijkdag op vrijdag 13 ​september 2019 in Burgum bij Centrum Tea Adema.

Tijdens deze dag nemen we alle stappen voor geslaagde coaching één voor één door en oefenen we met de meest voorkomende hulpvragen. Doordat je al hebt kunnen oefenen met de lesstof kun je deze dag heel effectief gebruiken voor je vragen die je nog hebt.

Centrum Tea Adema

Wat is je investering?

De ​prijs van de online Praktische Pubercoach Opleiding bedraagt € ​997 zonder live praktijkdag, en € 1247 mét de live praktijkdag.

Let op: voor de live praktijkdag geldt "Vol is vol".
Voor de online opleiding zelf geldt uiteraard geen beperking en je kunt hier direct na je aanmelding mee aan de slag.

"Wat een praktische en direct toepasbare toolbox voor het coachen van pubers krijg je in handen met deze pubercoach-opleiding! De informatie is handig ingedeeld per onderwerp en/of thema, zodat je - ook later nog

- makkelijk kunt terugzoeken. De lessen over de verschillende hulpvragen zijn volledig uitgewerkt met uitleg over wat de hulpvraag inhoudt, wat hierbij een handige aanpak is, waar je in deze context op moet letten en welke interventies je kunt inzetten. En door de aansprekende voorbeelden in de lessen ging het voor mij echt ‘leven’.


~ Astrid ~


Wil je de Praktische Pubercoach Opleiding volgen? Meld je dan hieronder aan

Via een van onderstaande buttons kun je je aanmelden voor de Praktische Pubercoach Opleiding. Je kunt daarbij kiezen voor alleen de online opleiding, of voor de online opleiding plus praktijkdag.
In beide gevallen krijg je direct toegang tot de online leeromgeving en alle lesstof.

Maak hieronder je keuze...

Let op: klik na je betaling op de knop Centrum Tea Adema,
zodat je direct je inloggegevens ontvangt en kunt starten met de online opleiding. Kies je voor de versie inclusief praktijkdag,
dan ontvang je de details daarover per e-mail. Je bent pas ingeschreven voor de live-dag wanneer de betaling is voldaan.

Je wordt naar een nieuw scherm geleid waar je veilig en vertrouwd kunt betalen met iDEAL (of voor België: MisterCash) of d.m.v. bankoverboeking. Je ontvangt automatische een nette factuur voor je administratie. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Heb je nog vragen over deze opleiding?

Onderaan deze pagina vind je antwoorden op een aantal veelgestelde vragen


Wie ontwikkelde deze opleiding?

Ik ben Tea Adema en sinds 2004 heb ik als één van de eerste kindercoaches een praktijk voor kindercoaching, pubercoaching en opvoedcoaching.

In het begin vond ik het lastig om pubers te coachen, ook toen mijn eigen kinderen flink in deze fase zaten. Nergens kon ik leren hoe professionele pubercoaching nu écht werkt - simpelweg omdat daarvoor nog geen opleidingen bestonden.

Dankzij de vele honderden pubers - en hun ouders - die bij me kwamen met een hulpvraag heb ik ontdekt hoe het is om met pubers te werken, welke dynamiek dat teweeg brengt en welke skills ervoor nodig zijn.

Dankzij opleidingen in oplossingsgericht werken, systemisch werken, provocatief coachen en nog vele andere, werd ik steeds bedrevener in het effectief coachen van pubers en jongeren.

Tea Adema

Ook in mijn functies als intervisiebegeleider en gezinsvoogd kwamen alle mogelijke problemen langs. Van vragen op het gebied van leren tot agressie en verslavingsproblemen, tot angst en worstelen met homoseksualiteit, sexting en depressie... en alles wat daar tussen in zat.

Natuurlijk wist ik niet altijd het antwoord, maar ik heb wel een richting gevonden en een aanpak die goed bleek te werken. Na verloop van tijd kon geen enkele hulpvraag mij nog verbazen, en in mijn eigen praktijk heb ik nu meestal maar één sessie nodig om hele gezinnen weer op de rit te helpen.

Mijn effectieve en gestructureerde werkwijze heb ik vertaald naar opleidingen waarin alle belangrijke theorieën op het gebied van psychologie en pedagogiek zijn verwerkt. Die opleidingen zijn zonder uitzondering gericht op de praktijk: deelnemers merken dan ook al na één of twee opleidingsdagen een verschil in hun werk en aanpak.

Sinds 2010 hebben al meer dan 3000 leraren en hulpverleners deelgenomen aan mijn opleidingen.

Inmiddels mag ik me als expert ook regelmatig laten horen in diverse landelijke media die steeds vaker een beroep doen op mijn kennis en ervaring.

Wanneer je deze opleiding volgt, ben je verzekerd van effectieve, praktische en plezierige nieuwe handvatten en tools die je direct de volgende dag kunt inzetten. Ik hoop dan ook je in deze opleiding te mogen verwelkomen!


Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te zien te krijgen.

Waarom is deze opleiding anders dan andere pubercoachopleidingen?

Ik ben geen coach, maar werk wel veel met pubers. Is deze opleiding ook geschikt voor mij?

Hoe kan een online opleiding toch praktisch zijn? Dat lijkt erg tegenstrijdig

Wat is de toegevoegde waarde van de live praktijkdag?

Ik vind het leren via een online opleiding lastig en wil graag iets in handen hebben

Kan ik deze opleiding volgen en gebruiken, ook als ik niet eerder een opleiding heb gevolgd over coaching?

Krijg ik een certificaat na het volgen van deze opleiding?

Hoe lang ben ik bezig met de opleiding?

Klaar om het verschil te maken voor pubers?
Voel je welkom en doe mee!

Maak hieronder je keuze...

Let op: klik na je betaling op de knop Centrum Tea Adema,
zodat je direct je inloggegevens ontvangt en kunt starten met de online opleiding. Kies je voor de versie inclusief praktijkdag, 
dan ontvang je de details daarover per e-mail. Je bent pas ingeschreven voor de live-dag wanneer de betaling is voldaan.

Je wordt naar een nieuw scherm geleid waar je veilig en vertrouwd kunt betalen met iDEAL (of voor België: MisterCash) of d.m.v. bankoverboeking. Je ontvangt automatische een nette factuur voor je administratie. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw.